Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel

Auteur: Jos Zawierko
ISBN: 978 94 91764 49 3
162 pagina's
Heron-reeks HBO (syntaxmedia.nl)

Verkoopprijs: 35,00 €
Totaal:35,00 €
Verkoopprijs zonder BTW: 32,11 €

In dit boek wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd. Ook besteedt de auteur aandacht aan het CMR-profiel van deze stoffen.
Het CMR-profiel is een soort kenmerk van kankerverwekkende stoffen en geeft naast de carcinogeniteit (C, kankerverwekkendheid) en mutageniteit (M, in staat mutaties te veroorzaken), ook aan of een stof giftig is ten aanzien van de voortplanting (R, reproductietoxiciteit).
 
Dit boek geeft ook de route waarlangs de vervanging van kankerverwekkende stoffen kan worden gerealiseerd. Hierdoor is het boek niet alleen geschikt voor mensen die beroepshalve met kankerverwekkende stoffen hebben te maken, maar ook voor iedereen die meer wil weten over het bestaan, het gebruik en de vervanging van kankerverwekkende stoffen.