25 jaar later

Verkoopprijs: 49,36 €
Totaal:49,36 €
Verkoopprijs zonder BTW: 45,28 €

In dit boek:
• Het verhaal van het onderzoek van de LPG ramp in Mexico City (500 doden) en de ramp met het toxische gas MIC in Bhopal (meer dan 3200 doden), de moeilijke omstandigheden en de resultaten. Hebben we de lessen geleerd?
• Unieke informatie zoals de originele technische tekeningen van de Bhopal
installatie.
• Informatie over LPG veiligheid, ook door beschrijving van andere LPG rampen. Zo worden diverse explosies (BLEVE’s) van LPG tankauto’s besproken, waarvan een in Nederland.
• Achterliggende oorzaken van het falen van veiligheidsmanagement. De ontwikkelingen in 25 jaar worden geanalyseerd. De rampen uit 1984 worden vergeleken met meer recente ongevallen, zoals Geleen (2003), Warffum (2005) en op een raffinaderij in Texas (USA) in 2005.
• Een ruimtelijk ordening beleid ontbrak op dramatische wijze in Mexico en Bhopal. De zonering in Europa rond installaties met gevaarlijke stoffen maakt dat er aanzienlijk minder slachtoffers zullen vallen bij rampen. Echter, de achterliggende oorzaken van Mexico City en Bhopal zijn nog volop aanwezig. Veiligheid is nooit af.
• Hedendaagse methoden voor procesveiligheid als HAZOP, SIL en LOPA worden beschreven en uitgewerkt via voorbeelden.

Het onderzoek van de twee grootste industriële rampen door Chris Pietersen had een grote internationale impact. Hij heeft daarvoor destijds van TNO de erkenning van Senior Research Fellow ontvangen. Nog altijd is hij actief in Industriële Veiligheid. Als directeur van het veiligheidsadviesbureau SSC werkt hij samen met de industrie om te leren van incidenten en de veiligheid te vergroten. Tevens is hij is lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS).

Het relaas over deze rampen in de tijd gezien met analyses, feiten, praktische en theoretische achtergrond. Een fraai gebonden boek met veel fotomateriaal en een voorwoord van prof.dr. Ben Ale TU-Delft