Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid

Verkoopprijs: 41,12 €
Totaal:41,12 €
Verkoopprijs zonder BTW: 37,73 €

Dit unieke leerboek is een must voor de veiligheidsprofessiional en de deskundige rond arbeidsrecht. Vele onderwerpen als aansprakelijkheid, werktijden etc. komen uitgebreid aan de orde. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op vier centrale wetten van de arbeidsbescherming: arbowet, arbeidstijdenwet, wet arbeid vreemdelingen en de wet minimumloon. Ook is er een speciaal hoofdstuk gewijd aan handhaving.