Handhaving en Aansprakelijkheid

Verkoopprijs: 43,19 €
Totaal:43,19 €
Verkoopprijs zonder BTW: 39,62 €

Dit leerboek schenkt alle aandacht aan de mogelijkheden en de middelen voor toezichthouders. Om zaken helder en doeltreffend uit te leggen wordt er veel gebruik gemaakt van jurisprudentie. Dit beperkt zich niet alleen tot uitspraken van de Hoge Raad; er worden ook gevallen van aansprakelijkheid uitgelicht. De basis van het boek is de Algemene Wet Bestuursrecht.

Handhaving en Aansprakelijkheid is een zeer inhoudsvol boek, geschreven door de kenner bij uitstek: mr. ing. R.O.B. Poort.

Het bevat veel casuïsitiek, verwijzingen, een jurisprudentie-register, een trefwoordenregister en als bijlage de meest actuele versie van de Arbowet.

Het bewustzijn na de ramp in Moerdijk en de afhandeling en routes worden met dit leerboek sterk verduidelijkt en verhelderd, maar ook worden de mogelijke consequenties besproken.

Een must-have voor veiligheidsprofessionals, hrm-functionariseen en opleiders in de veiligheidswereld!