Handboek Risico Management

Verkoopprijs: 81,24 €
Totaal:81,24 €
Verkoopprijs zonder BTW: 74,53 €

Hoe er over veiligheid wordt gedacht binnen en organisatie heeft met de organistatie-cultuur te maken.Managers die de nadruk op veiligheid leggen, krijgen met minder ongevallen te maken dan managers die voornamelijk sturen op productie. Het opstellen van een handboek en veiligheidsprotocollen en het instrueren van het personeel is niet genoeg, de onderliggende bedrijfscultuur zal moeten veranderen.

In dit boek bovenstaand principe bekeken vanuit het oogpunt van risicomanagement. Wat is managementverantwoordelijkheid? Wat houdt management in? Echte preventie ligt in het naleven van veiligheidsregels, in het uitvoeren van risicoanalyses, in het bewust worden van veilig en onveilig gedrag.