Een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem volgens Veiligheidschecklist Aannemers VCA 2017-6.0

Auteur: Jan DIllen
ISBN: 9789046610138
Aantal Pagina's: 130
Geen afbeelding ingesteld
Verkoopprijs: 39,00 €
Totaal:39,00 €
Verkoopprijs zonder BTW: 35,78 €

Veel aannemers zijn gecertificeerd volgens de Veiligheidschecklist Aannemers VCA. In deze VCA-checklist zijn er VCA-opleidingen voorzien en bij deze opleidingen bestaan handboeken om te kunnen slagen in deze VCA-examens. Over de checklist zelf bestaat weinig informatie. Daarom is deze uitgave nuttig. Zij bespreekt de nieuwe VCA-checklist 2017/6.0. De oude checklist VCA 2008 komt, wegens voorbijgestreefd, niet meer aan bod. Bij nieuwe wijzigingen aan de VCA 2017/6.0, wijzigingen die voorzien zijn, zal deze uitgave worden aangepast. De auteur meent dat wijzigingen aan deze versie 2017/6.0 noodzakelijk zijn om de VCA te moderniseren. Deze modernisering dient volgens de auteur te bestaan uit:

• Een grotere systeemaanpak in de VCA-checklist,
• Een grotere alignering met andere ISO-managementsystemen zoals ISO 9001, 14001 en/of 45001,
• Het verlaten van een enge procedureaanpak (moderne managementsystemen spreken over gedocumenteerde informatie),
• Grotere mogelijkheden tot aanpassing van de eisen aan de specifieke situatie (een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem is immers afhankelijk van de context waarbinnen het opereert).

Dit alles komt uitgebreid aan bod in deze uitgave waarin alle VCA-eisen worden besproken. Op die manier weet uw organisatie aan welke eisen zij moet voldoen om zonder problemen de VCA*, VCA** of VCA-Petrochemie audit te doorstaan, resulterend in een VCA-certificaat.