De Veiligheidskundige Digitaal 2020

Vanaf februari 2020 opent het digitale archief van De Veiligheidskundige haar deuren. Een online artikelendatabase om dossiers te bouwen of om snel onderzoeksbronnen te vinden over specifieke onderwerpen.Verkoopprijs: 30,25 €
Totaal:30,25 €
Verkoopprijs zonder BTW: 25,00 €
Beschrijving

Online archief bij het tijdschrift De Veiligheidskundige

Alle content uit het tijdschrift kunt u zo (met terugwerkende kracht) combineren met de content van het online platform.
Met behulp van tags en de zoekfunctie kunt de content zo combineren en de voor u relevante informatie verzamelen.

Het tijdschrift biedt verdieping en achtergrondinformatie als aanvulling op de digitale voorziening via het platform.

Gedegen journalistieke achtergrondartikelen
door over de dossiers die op de site staan een uitgebreid artikel te produceren dat alle korte nieuwsberichten erover chronologisch samenvat en duidt

Verslag van de VK-rondetafeldiscussie
Waarin veiligheidskundigen gezamenlijk en via onderlinge discussies hun licht laten schijnen over actuele thema's.

Praktijkcases
onder het motto "leren van elkaar" worden vaak alleen korte samenvattingen gepubliceerd over ongevallen en de lessen die daaruit getrokken worden; DeVeiligheidskundige heeft in een tijdschrift de ruimte deze cases verder uit te diepen zodat de concrete lessen voor veiligheidskundigen kunnen worden geformuleerd.

Verder ook:
Rubrieken als Aan het woord, Uit een andere hoek en Opmerkelijk
ABC-tjes
Kritische columns
En een Winkelkatern waarin leveranciers hun deskundigheid kunnen etaleren.