The First-Line Supervisor and Safe Work Behavior

Verkoopprijs: 39,99 €
Totaal:39,99 €
Verkoopprijs zonder BTW: 36,69 €

Auteur: Juni Daalmans

ISBN 978 94 91764 39 4

132 pagina’s

Syntax Media heeft een Engelse vertaling uitgebracht van het boek De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag van Juni Daalmans. Dit vanwege vraag hiernaar van Nederlandse bedrijven (voor hun buitenlandse werknemers) en ook vanuit het buitenland.
Het concept van Brain Based Safety, dat de auteur heeft ontwikkeld, vindt namelijk ook in het buitenland steeds meer ingang. Deze methode vertaalt recente kennis van het brein in het bevorderen van veilig gedrag in organisaties.

Dit praktische boek gaat over de rol van de eerstelijns leidinggevende in het bevorderen van veilig gedrag op de werkvloer. De leidinggevende heeft van alle partijen de meeste invloed op het gedrag van medewerkers.
Diens invloed wordt in de vorm van zeven competenties beschreven. Je kunt deze zeven factoren het beste vergelijken met knoppen waaraan je als leidinggevende kunt draaien om het gedrag van een medewerker te beïnvloeden.
Uit ongevalsanalyse blijkt dat de meeste winst op het gebied van veilig werken valt te behalen door veilig gedrag te versterken.

Juni Daalmans is psycholoog, coach en managementtrainer met een eigen advies- en trainingsbureau Brain Based Safety.
Hij is ook auteur van het boek Veilig werkgedrag door Brain Based Safety