Praktische stralingshygiene

Verkoopprijs: 41,50 €
Totaal:41,50 €
Verkoopprijs zonder BTW: 38,07 €

Praktische stralingshygiëne

8e druk

ISBN 978 94 91764 29 5

Dit boek geeft inzicht in de gevaren van ioniserende straling en helpt de lezer die gevaren in de werksituatie te beheersen. Het is bedoeld voor medewerkers in laboratoria en in een medische setting en voor de betreffende toezichthoudend deskundigen. Voor de andere toezichthoudend deskundigen biedt het boek praktische basiskennis.

Deze 8e druk behandelt de regelgeving volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van februari 2018. Het bevat ook een uitgebreid nieuw hoofdstuk over medische toepassingen van straling bestemd voor medewerkers die in hun opleiding niet standaard voorlichting krijgen over stralingshygiëne, zoals medisch specialisten (niet radiologen), verpleegkundigen, doktersassistenten, onderzoekers, technische ondersteuners en managers.