Veilig werken langs de weg

Verkoopprijs: 23,39 €
Totaal:23,39 €
Verkoopprijs zonder BTW: 21,46 €
Beschrijving

Dit boek is bedoeld als naslagwerk en ontwikkeld als ondersteuning van de gelijknamige cursus bij IPC Groene Ruimte.

Veilig werken langs de weg is gericht op mensen die werkzaamheden op en langs wegen uitvoeren en op hun leidinggevenden. In het boek wordt informatie gegeven over wettelijke voorschriften, verkeersborden en afzettingsmaterialen, verkeersmaatregelen, signaalkleding en organisatie van het werk.
Veel aandacht wordt besteed aan het zelfstandig kunnen plaatsen van wegafzettingen binnen en buiten de bebouwde kom, met uitzondering van autosnelwegen.