Handboek Gevaarlijke Stoffen

Verkoopprijs: 84,00 €
Totaal:84,00 €
Verkoopprijs zonder BTW: 77,06 €
Beschrijving

In het Handboek Gevaarlijke Stoffen vindt u informatie over hoe u verantwoord kunt omgaan met gevaarlijke stoffen in uw organisatie. De uiteenlopende wetten en regels die de overheid heeft opgesteld om de risico's van gevaarlijke stoffen te beperken zijn in dit boek vertaald naar praktisch bruikbare richtlijnen voor organisaties. Niet alleen het gebruik, maar ook opslag en transport van gevaarlijke stoffen komen aan de orde.
Het boek biedt een complete en onmisbare bron van informatie voor iedereen die betrokken is bij het realiseren van een gevaarlijke-stoffenbeleid binnen organisaties. Daarbij worden verschillende invalshoeken behandeld, variërend van arbeidsomstandigheden tot milieuzorg en externe veiligheid.
Het Handboek Gevaarlijke Stoffen is in de eerste plaats bedoeld voor managers en adviseurs die te maken hebben met de problematiek van gevaarlijke stoffen in bedrijven. Daarnaast is het een nuttige bron van informatie voor vergunningverleners, inspecteurs en hulpverleners.
De deskundigheid van auteurs en redactie is een garantie voor de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de geboden informatie. Het boek is een geactualiseerde herdruk van het Jaarboek Gevaarlijke Stoffen 2005, verschenen bij Kluwer, en is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligehidskunde (SPHOV).