Basisveiligheid B-VCA

Verkoopprijs: 19,08 €
Totaal:19,08 €
Verkoopprijs zonder BTW: 17,50 €

Kleurenillustraties en helder taalgebruik maken de leerstof extra toegankelijk.

Na de 12 hoofdstukken zijn meer dan 100 (oefen)examenvragen opgenomen waarmee de feitenkennis getoetst wordt. Naast meerkeuzevragen zijn er ook nieuwe vraagvormen opgenomen, die in de huidige VCA-examens worden gehanteerd.

De juiste antwoorden worden apart aan het einde van het boek vermeld.

De volgorde van de paragrafen is gelijk aan die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA incl. VIL-VCU).