Regelgeving voor machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

Verkoopprijs: 14,20 €
Totaal:14,20 €
Verkoopprijs zonder BTW: 13,03 €

Alle nieuwe machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) moeten sinds 1995 van een CE-markering zijn voorzien. Bij de aankoop van deze producten kan de werkgever ervan uitgaan dat ze voldoen aan de eisen die hiervoor in de arbowetgeving zijn opgesteld.
Maar hoe is de regelgeving voor het gebruik van deze producten? Moeten de machines niet eens gekeurd worden? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten er bij bepaalde werkzaamheden gedragen worden? En welke verantwoordelijkheden heeft een werknemer bijvoorbeeld?
Regelgeving voor machines en persoonlijke beschermingsmiddelen wil hierover de groene sector meer duidelijkheid geven. Met name is deze publicatie bedoeld voor de docenten die in het onderwijs met machines en pbm's te maken hebben.
Eerst wordt er beschreven welke algemene eisen er in de huidige arboregelgeving aan de machines en pbm's gesteld worden en bij wie de verantwoordelijkheden liggen.
Vervolgens worden de voorschriften gegeven over de juiste keuze van een pbm en worden gedetailleerd de eisen beschreven die aan afzonderlijke pbm's gesteld worden. Voor de machines is de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing. Hieruit worden onderdelen beschreven die met name van toepassing zijn voor de groene sector.
Voor een aantal veelvoorkomende machines worden de belangrijkste technische veiligheidseisen opgesomd.