Klimatologische invloeden bij buitenwerk

Verkoopprijs: 14,17 €
Totaal:14,17 €
Verkoopprijs zonder BTW: 13,00 €

Werken in de groene sector en de cultuurtechniek betekent vaak buiten werken. Werken in weer en wind onder klimatologisch zeer uiteenlopende omstandigheden. Volgens de Arbowet moeten werknemers worden beschermd tegen klimatologische omstandigheden. Het gaat om de invloed van wind, regen en temperatuur op de mens. Sommige invloeden vinden we zeer prettig, maar er zijn ook veel schadelijke invloeden die het weer kan hebben op werknemers die langdurig in de buitenlucht werken. Bruin worden is bijvoorbeeld misschien gewenst, maar verbranding of huidkanker is een ongewenst effect van te lang in de zon de werken.
Bescherming tegen wind, regen, kou en warmte is volop verkrijgbaar, maar is deze ook werkbaar? In Klimatologische omstaidgheden wordt speciaal aandacht besteed aan de verschillende weersomstandigheden waaronder wordt gewerkt, de effecten daarvan op het werk en de werknemers. Daarnaast komen de mogelijkheden van beschermende kleding of andere (preventieve) maatregelen aan de orde. Het is in de groene sector de eerste keer dat informatie over de effecten van het klimaat op buitenwerkers bij elkaar is gebracht en gebundeld.