Veilig en verantwoord werken

UITVERKOCHT

Veilig en verantwoord werken wil duidelijk maken, speciaal voor studenten die een technische opleiding volgen, wat verantwoord werken is.
Bij verantwoord werken geeft men zich rekenschap van dat wat men onderneemt. Daarvoor is kennis nodig van mogelijke risico's, maar ook kennis van de achtergronden van risico's. Door de behandeling van die achtergronden - die van chemische, natuurkundige, biologische, maar ook van sociologische aard kunnen zijn - geeft het boek een volledig beeld van de materie.
Door de volgorde van de hoofdstukken wordt de geleidelijke overgang getoond van enerzijds risico's waarvan de gevolgen direct en heftig kunnen optreden, zoals bij brand en explosie, en anderzijds de risico's met meer sluipende gevolgen, bijvoorbeeld bij verwaarlozing van het milieu. En daar tussenin de mogelijke gezondheidsrisico's van het dagelijks werk.