Tijdschrift voor Human Factors

Verkoopprijs: 87,20 €
Totaal:87,20 €
Verkoopprijs zonder BTW: 80,00 €

Het Tijdschrift voor Human Factors is een uitgave van Human Factors NL en verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 750 exemplaren. Met TvHF wil Human Factors NL ergonomisch onderzoek bevorderen en praktische toepassingen stimuleren door het plaatsen van artikelen over relevante methoden, procedures en resultaten. De vakgebieden fysieke, cognitieve, organisatorische en sensorische ergonomie krijgen in het blad een herkenbare plaats, evenals gedragsergonomie. In het hoofdstukje ‘toolbox’ komen hulpmiddelen ten behoeve van ergonomisch onderzoek en ontwerpen aan bod. TvHF wil graag een platform zijn waar informatie-uitwisseling tussen de deelgebieden plaatsvindt. De indeling zorgt er tevens voor dat alle deelgebieden herkenbaar zijn in het tijdschrift.