Jaarboek Compliance 2011

Verkoopprijs: 70,95 €
Totaal:70,95 €
Verkoopprijs zonder BTW: 65,09 €

Compliance is het naleven van wet- en regelgeving en interne gedragsregels van een organisatie. Deze gedragsregels worden deels door de organisatie zelf opgesteld, maar kunnen ook door de branche waarin de organisatie werkzaam is bepaald zijn. De inhoud van compliance verschilt per sector en type organisatie. Een organisatie in de chemische sector zal veel aandacht hebben voor veiligheid, gezondheid en milieu, en in de financiële sector sector zal de aandacht meer gericht zijn op op financiële betrouwbaarheid, integriteit en bedrijfseconomische risico's. Zo beschikt iedere financiële instelling over een compliance-regeling die voorschriften bevat waaraan de in die instelling werkzame personen zich dienen te houden, en voorschriften over de wijze en controle op de naleving ervan. ook veel instellingen die raakvlakken met de financiële sector hebben, zoals pensioenfondsen, hebben een compliance-regeling nodig. Een dergelijke regeling omvat bijvoorbeeld voorbeelden omtrent de wijze waarop functionarissen voor eigen rekening in effecten mogen handelen, restricties in de omgang met zakenrelaties en de omgang met vertrouwelijke informatie.

In de nieuwste editie van het Jaarboek Compliance 2011 zijn de meest actuele ontwikkelingen behandeld die relevant zijn voor een optimale compliance bij (financiële) ondernemingen. Het bevat artikelen over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen uit de compliancepraktijk. Er wordt speciale aandacht besteed aan de thema's 'Cultuur en gedrag', 'Zorgplicht' en 'Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering'.