Geluid: de belasting van ons gehoor

Verkoopprijs: 10,36 €
Totaal:10,36 €
Verkoopprijs zonder BTW: 9,50 €

In de groene sector, bosbouw en cultuurtechniek zijn er veel werkomstandigheden met harde, zelfs zeer harde geluiden. Dat te harde geluiden slecht voor ons gehoor zijn, is bij velen bekend. De vraag is echter: hoe slecht?
In Geluid: belasting van ons gehoor wordt op deze vraag een antwoord gegeven en wordt gestimuleerd om waar nodig het gehoor te beschermen. Na een beknopte uitleg over geluid en de werking van het oor volgen de wijzen waarop geluid kan worden gemeten, de effecten van geluidsoverlast en de middelen om het oor te beschermen.
Dit dictaat bevat zelfstudievragen.