Cultuurtechnisch werk: grondwerk

Cultuurtechnisch werk omvat al die werken die te maken hebben met de ruimtelijke inrichting van landelijk gebied. Hieronder valt aanleg en onderhoud van landbouwgebieden, natuurgebieden, maar ook van sport- en recreatieterreinen. Bij cultuurtechnisch werk komt veel grondwerk kijken, zoals bij de aanleg van wegen en sloten.

Cultuurtechnisch werk: grondwerk gaat in op alle werkzaamheden die bij grondwerk komen kijken. Eerst worden de eigenschappen van de grond behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de werkvoorbereiding, landmeten en waterpassen en de benodigde machines. Het eigenlijke grondwerk wordt ingedeeld zoals dat vaak in bestekken gebeurt, namelijk: grond ontgraven, grond vervoeren, grond verwerken en grond bewerken. Tenslotte wordt aandacht besteed aan veiligheid, grondverzetberekeningen en bestekken.